NABOSO PO CELÝ ROK!

 

Moderní bydlení je v dnešní době vždy spojováno s podlahovým topením. Příjemné komfortní klima a energeticky úsporný provoz jsou při stavbě či renovaci domu vysoce žádány. V kombinaci s Opens internal link in current windowmasivní dřevěnou podlahou FEEL WOOD docílíte jedinečné atmosféry domova.


POKYNY K POKLÁDCE

Pro pokládku doporučujeme celoplošné lepení lepidlem vhodným pro masivní dřevo. Zjednodušeně lze použít pravidlo: lehčí a nervóznější dřeviny nejsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. Povoleno je zpracování v tloušťkách 15 mm a 21 mm.

Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny: dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovici a ořech. Podle dřeviny až do šíře 148 mm. Předpokladem ovšem je prověření stěrky dle DIN 18356.

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány s vlhkostí 9 % (+/- 2 %). Výjimku tvoří jasan, který se vyrábí s  vlhkostí maximálně 10 %. Při pokojové teplotě ca. 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 – 65 % jsou tyto vlhkosti odpovídající a je zde garance vysoké rozměrové přesnosti a stabilnosti. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.

Při pokládce na podlahové topení vysychá dřevo dodatečně ještě v topné sezóně. Aby se zamezilo poškození podlahy, musí být při pokládce na podlahové topení bezpodmínečně dodrženy předpisy pro pokládku na podlahové topení.

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD na podlahové topení stanovují:
•     max. teplota povrchu podlahy 26 °C
•     max. vlhkost palubky 9 % (+/-2%)
•     všechny materiály (dřevo/lepidlo/korková izolace atd.) nesmí mít víc než 0,15 m2K/W.

POZOR: Naše podlaha položená pomocí sponek není ve spojení s korkovými pásy vhodná pro podlahové topení!

 

 

VLASTNOSTI DŘEVA
Dřevo je hygroskopický materiál a reaguje na své okolí. Přijímáním a odevzdáváním vlhkosti se mění rozměry palubek.

Rozlišujeme změny v délce a v šířce. V šířce se dále jedná o změny v závislosti na řezu - tangenciálním nebo radiálním (ležící a stojaté letokruhy).
Bobtnání a sesychání v délce jsou zanedbatelné, v šířce závisí na dřevině a řezu. Klesá-li vlhkost dřeva, sesychá se a na podlaze vznikají spáry. Při snížení vlhkosti o 5 % a průměrném koeficientu bobtnání a sesychání 0,25 % vychází 1,25 %. Tzn. při šířce palubek 128 mm představuje 1,25 % spáru širokou ca. 1,6 mm.

Hodnoty jsou průměrné, závisí na dřevině, oblasti růstu a letokruzích na palubce (dřevo z kraje kmene nebo od jádra) a mohou se vždy trochu lišit.