pomocí lepidla

KROK 1: Příprava / spodní konstrukce

Podklad musí být suchý, rovný a pevný. Zbytková vlhkost cementové stěrky může být max. 2%, anhydritové stěrky max. 0,5 %. Výškový rozdíl podkladu nesmí být na 4 m větší než 9 mm, na 10 m ne větší než 12 mm.  Povrch případně vyrovnat. Nátěr základní barvou doporučenou výrobcem slouží pro zpevnění povrchu a jako vlhkostní brzda.

KROK 2: Pokládka

Ještě před slepením palubek doporučujeme, nejprve si celou podlahu rozložit, abychom docílili požadovaný vzhled.

KROK 3: Lepení / pokládka

Lepidlo nanést vhodnou špachtlí podle návodu výrobce. První řadu palubek položit do lepidla ve vzdálenosti min. 15 mm od stěny.

KROK 4: Lepení / pokládka

Další palubky spojit pero -  drážka a dbát na to, aby palubka zcela ležela v lepidle.

KROK 5: Lepení / pokládka

POZOR: U všech pevných stavebních částí (zárubně, stěny, topného potrubí atd.) ponechat dilatační spáru min. 5 mm na 1 m šířky podlahy! Dle potřeby palubku zatížit (pytel písku a pod.).

KROK 6: Upevnění soklové lišty

Po pokládce odebrat klíny a začišťovacími lištami zakrýt dilatační spáry.