pomocí sponek

KROK 1: Příprava

Podklad musí být suchý, rovný a pevný. V případě nebezpečí stoupající vlhkosti doporučujeme položit izolaci proti vlhkosti (např. PE-fólii 200 µ) a natáhnout ji i kousek na zeď. Jako zvukovou izolaci lze použít korek.

KROK 2: Pokládka

Sponky zatlačit do sebe a vzniklé řetězy sponek rozložit v odstupu 70 cm. Pozor: Místo pro upevnění sponky musí být ve směru pokládky. U stěn ponechat dilatační spáru 10 mm na 1 m šířky místnosti!

KROK 3: Pokládka

Při další pokládce zasunout pero do drážky a silným úderem zaklapnout.

KROK 4: Lepení

Čela palubek musí být slepena. Lepidlo nanášet pouze doprostřed na spodní stranu drážky. Pozor: Nikdy nelepit v podélném směru!

KROK 5: Ukončení u stěny

Poslední řadu podlahových palubek zaříznout s ohledem na dilatační spáru. Tato řada může být slepena podélně.

KROK 6: Položení soklové lišty

Po uschnutí lepidla odstranit klíny, mezery mezi podlahou a stěnami zakrýt lištami.